Pavasario džiaugsmai

Nors šiuo metu taip maža spalvų, bet pagaliau nebereikia einant į lauką autis sunkių batų, vilktis storų drabužių. Kai apsiauni lengvesnį apavą ir apsivelki pavasarinius rūbus, jausmas toks, kad bebėgdama imsi ir pakilsi, kaip tas vieversys virš laukų.

Ir taip, kaip niekas nebegali sulaikyti besiveržiančio pavasario, taip neįmanoma suturėti smalsių ir padykusių vaikų. Visur jų pilna. Ir jiems viskas rūpi. Juk reikia:

 įlipti į aukščiausią medįpatikrinti, ką gi tokio įdomaus blindės žieduose atranda bitės


atsargiai pažiūrėti, kas gyvena nuvirtusio medžio drevėje


žvilgterėti, o gal pernykščiame paukštuko lizdelyje, agrasto krūme, jau kažkas apsigyveno?


priskinti mamai miškelyje žibučių

ir pasislėpti už paties storiausio medžio kamieno