Su Šventom Kalėdom

Gražios, šaltos ir snieguotos šiemet Lietuvoj Kalėdos.

Atlapokit duris plačiai,
Įsileiskit vidun Angelą.
Ant jo sparnų Gerumas supasi.
Jo širdyje Meilė gyvena.
Tik prisiglauskit prie jo širdim...Visus visus su Šventom Kalėdom!